Słuchobus – bezpłatne badania słuchu

W dniu 10.09.2015 r. (czwartek) na parkingu Pasażu Świętokrzyskiego przy ulicy Massalskiego 3 w Kielcach, stanie słuchobus, w którym można za darmo przebadać swój słuch. Sprawdzenie słuchu jest ważne, bo jest to zmysł, który ulega osłabieniu powoli. Przez wiele lat możemy nie odczuwać, że go tracimy. Zwykle zauważamy to dopiero, gdy trzeba podgłośnić telewizor lub kiedy sprawia nam trudność rozmowa z innymi ludźmi, bo wydaje się nam, że mówią bardzo cicho. Wtedy może być już za późno dla naszego słuchu.

Akcja „Słuchobus” organizowana przez firmę Marmed polega na udostępnieniu wszystkim zainteresowanym mobilnego pojazdu – laboratorium, w którym za darmo wykonywane są profesjonalne badania słuchu. Najpierw każdy pacjent przechodzi krótki przesiewowy test ecola, w trakcie którego każdy „otrzymuje” przez słuchawki dźwięki o natężeniu 30dB w czterech częstotliwościach na przemian do prawego i lewego ucha. Ci pacjenci, którzy nie usłyszą wszystkich sygnałów, kierowani są od razu na dokładniejsze badanie audiometryczne, wykonywane oczywiście na miejscu, w słuchobusie. Każdy uzyska dokładną informację o stanie swojego słuchu a także będzie miał do dyspozycji pomoc specjalistów.