Większość Polaków nie sprawdza swojego stanu zdrowia regularnie – to fakt potwierdzony licznymi statystykami późnej wykrywalności chorób. Główną przyczyną rzadkich wizyt u lekarza jest ograniczony dostęp do specjalistycznych badań i długie terminy oczekiwania na wizyty. Mając świadomość braku wczesnej diagnostyki, regularnych badań i samokontroli wydawca magazynu poradnikowego „dbam o zdrowie” wraz z firmą ALE, postanowił zorganizować cykl badań profilaktycznych, dzięki którym każdy pacjent bez skierowania i wcześniejszej rejestracji będzie mógł sprawdzić bezpłatnie swój stan zdrowia.

Już 26 czerwca w Kielcach  na terenie Pasażu Świętokrzyskiego (ul. E. Massalskiego 3) w godzinach 11:00-19:00 wykonywane będą pomiary glikemii, cholesterolu, ciśnienia tętniczego prowadzone w ramach programu wykrywalności miażdżycy jak również badania spirometryczne w ramach profilaktyki chorób układu oddechowego, których wyniki skonsultuje lekarz pulmonolog.

Dobór badań nie jest przypadkowy – mówi Izabela Raduszewska Redaktor Naczelna „dbam o zdrowie” – Badanie poziomu glikemii, cholesterolu czy ciśnienia zajmuje najwyżej 5 minut, ale i tak niewielu Polaków dysponuje możliwością ich wykonania, ze względu na brak sprzętu do samokontroli w domu lub brak czasu na wizytę u lekarza, który zleci badania. To 5 minut stanowi często moment zwrotny w życiu wielu pacjentów. Wyniki odbiegające od norm to sygnał do podjęcia leczenia i zapobiegania rozwojowi choroby, ponieważ cukrzyca, miażdżyca czy nadciśnienie tętnicze uznane za choroby cywilizacyjne XXI wieku tworzą swoiste zamknięte koło. Zachorowanie na jedną podnosi ryzyko zachorowalności na drugą, zwłaszcza, że tryb życia większości z nas odbiega od wzorcowego. W Polsce około 8-9 mln osób pali papierosy, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji nałogu. Dlatego proponujemy pacjentom bezpłatne badanie spirometryczne i konsultacje pulmonologiczne – dodaje.

Badanie spirometryczne służy sprawdzaniu cyklu oddechowego człowieka czyli pojemności oddechowej płuc, szybkości wydechu, zawartości CO2 oraz innych gazów. Najważniejszymi wskaźnikami badania są FEV1 (szybkość wydechu), FVC (pojemność życiowa płuc) oraz stosunek FEV1 do FVC. Spirometria pomaga w diagnostyce przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), atakującej głównie palaczy. Badanie wykonuje się również w celu diagnostyki niektórych schorzeń układu oddechowego, np.: zapalenia oskrzeli, rozedmy, duszności.

„Lepiej zapobiegać niż leczyć” dlatego organizator zachęca do wzięcia udziału w badaniach wszystkich mieszkańców Kielc i okolic.